Terms and Conditions

Lietošanas noteikumi


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: 40103840954, juridisko adresi: Rīga, Pļavnieku iela 9-41, LV-1021 (“mēs”, “mūs”, “mūsu”, “Qfer”) nodrošina lietotājiem iespēju, ar Qfer mobilās lietotnes („Qfer lietotne”) palīdzību iegādāties preces un pakalpojumus, saņemt īpašos piedāvājumus, zīmogu kartiņas, kā arī pelnīt punktus un balvas no dažādiem tirgotājiem.
Šie lietošanas noteikumi tiek piemēroti visiem Qfer lietotnes lietotājiem (“Lietotājs”, “Jūs”, “Jūsu”).
Pirms Qfer lietotnes izmantošanas, Jums ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem lietošanas notikumiem. Šie lietošanas noteikumi kļūst saistoši brīdī, kad Lietotājs uzsāk lietot Qfer mobilo lietotni. Izmantojot vai pieslēdzoties jebkādiem Qfer zīmola produktiem vai Qfer lietotnei Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis visus šeit noteiktos nosacījumus.


1. Qfer produkts
1.1. Qfer nodrošina tehnoloģiskus risinājumus, ar kuru palīdzību, izmantojot Qfer lietotni, ir iespējams iegādāties preces un pakalpojumus no Qfer sadarbības partneriem, kā arī piemērot atlaides pirkumiem, saņemt īpašos piedāvājumus, uzkrāt punktus par pirkumiem, kā arī piedalīties dažādās kampaņās, tai skaitā, bet ne tikai, izmantojot zīmogu kartiņas.
1.2. Qfer lietotnē tiek publicēti aktuālie preču un pakalpojumu piedāvājumi (“Piedāvājumi” vai „Piedāvājums”), kur tiek norādīts katra Piedāvājuma saturs, cena, kā arī cita informācija par Piedāvājumu.
1.3. Piedāvājumu izpildi nodrošina Qfer sadarbības partneri („Pakalpojumu sniedzēji”), kas ir atbildīgi par Piedāvājuma atbilstību Qfer lietotnē pieejamajam aprakstam. Informācija par Qfer sadarbības partneriem, kas nodrošina Piedāvājuma izpildi, ir pieejama aprakstā zem katra Piedāvājuma.

2. Kā lietot
2.1. Lai uzsāktu Qfer lietotnes izmantošanu, nepieciešams izveidot kontu Qfer lietotnē. Konta izveide ir iespējama arī izmantojot trešo pušu pakalpojumus – Google un Facebook. Pēc konta izveides un apstiprināšanas, Lietotājam tiek sniegta piekļuve Qfer lietotnē publicētajiem Piedāvājumiem.
2.2. Pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par Piedāvājumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanu. Qfer nav atbildīgs par Piedāvājumu pieejamību un kvalitāti, tomēr, kvalitātes kontroles nolūkiem Qfer var veikt informācijas apkopojumu par saņemtajiem Piedāvājumiem.
2.3. Pirms Piedāvājuma iegādes, Lietotājam Qfer lietotnē jānorāda Piedāvājuma izmantošanas veids – uz vietas, līdzņemšanai vai ar piegādi, ja vien Qfer lietotne nepiedāvā citas izvēles iespējas. Izvēloties Piedāvājumu saņemt uz vietas vai līdzņemšanai, Lietotājam jāapmeklē Qfer Lietotnē norādītā Pakalpojuma sniedzēja tirdzniecības vieta. Ja attiecīgajam Pakalpojumu sniedzējam ir vairākas tirdzniecības vietas, Lietotājam Qfer lietotnē jāizvēlas un jāapmeklē viena no tām.
2.4. Izvēloties Piedāvājumu ar piegādi, Lietotājam jāatzīmē piegādes adrese uz kuru tiks nogādāts pasūtījums.
2.5. Maksājumus par Piedāvājumiem Lietotājs veic, piesaistot Qfer lietotnei savu maksājumu karti. Norēķiniem par Qfer lietotnē izdarītajiem pasūtījumiem Lietotājs var izmantot tikai savu personīgo bankas karti. Šaubu gadījumā par kartes īpašnieku, Qfer ir tiesības atteikt Piedāvājuma izpildi, lai aizsargātu kartes īpašnieka intereses.
2.6. Pēc Piedāvājumu izvēles, Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu no Qfer lietotnei piesaistītās maksājumu kartes. Jāņem vērā, ka Piedāvājuma izpildes laikā Pakalpojuma sniedzēji var saskarties ar situāciju, kad Piedāvājums nevar tikt izpildīts – ir beigušās piedāvājamās preces, nav iespējams nodrošināt piegādi vai arī preces saņemšanu uz vietas, kā arī citi apstākļi. Tādā gadījumā, Piedāvājuma izpilde tiek atteikta, par ko Lietotājam tiek paziņots Qfer lietotnē. Ja apmaksa jau ir tikusi veikta, Lietotājam tiek atmaksāta visa apmaksas summa ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Piedāvājuma iegādes.
2.7. Katra pasūtījuma minimālais sagatavošanas laiks atšķiras. Informācija par minimālo pasūtījuma sagatavošanas laiku ir pieejama Qfer vietnē pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis Piedāvājuma izpildi. Minimālo gatavošanas laiku nosaka Pakalpojumu sniedzējs, atkarībā no pasūtījuma sarežģītības.
2.8. Jūs varēsiet saņemt savu pasūtījumu trīs stundu laikā pēc tā sagatavošanas. Plānojot pasūtījuma saņemšanas laiku, ņemiet vērā Pakalpojumu sniedzēja darba laiku attiecīgajā pakalpojuma sniegšanas vietā (informācija par Pakalpojumu sniedzēja darba laiku ir norādīta Piedāvājuma aprakstā). Pasūtījumu nebūs iespējams saņemt ārpus Pakalpojumu sniedzēja norādītā darba laika.
2.9. Gadījumā, ja vidējais pasūtījuma izpildes laiks ir lielāks kā laiks, kas palicis līdz Pakalpojumu sniedzēja darba laika beigām, Jums nebūs iespējas izdarīt pasūtījumu.
2.10. Gadījumā, ja neesat apmierināts ar saņemto Piedāvājumu, trīs dienu laikā no maksājuma brīža Jūs varat iesniegt sūdzību par saņemto Piedāvājumu, norādot sūdzības pamatu.

3. Lietotāja tiesības
3.1. Lietotāja tiesības:
3.1.1. Sniegt Qfer priekšlikumus un atsauksmes Qfer pakalpojumu uzlabošanai;
3.1.2. Sniegt pamatotas pretenzijas/ sūdzības par pakalpojumiem, kas saņemti no Pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā, ka Pakalpojumu sniedzēji ir vienpersoniski atbildīgi par Piedāvājumu kvalitāti un pieejamību, savukārt Qfer var palīdzēt ar pretenziju/sūdzību administrēšanu;
3.1.3. Izmantot Qfer lietotni un Piedāvājumus, kā arī citas Qfer un Pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās funkcijas.

4. Lietotāja pienākumi
4.1. Reģistrējoties iesniegt patiesus un pilnīgus datus par sevi, kā arī izmantot aktīvu, sev piederošu e-pasta adresi, kā arī sev piederošu maksājumu karti. Lietotājs uzņemas atbildību par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību. Lietotājs uzņemas atbildību par riskiem, kas rodas sakarā ar Lietotāja nepareizi vai nepilnīgi norādīto informāciju;
4.2. Nekavējoties informēt Qfer par jebkādām izmaiņām informācijā, ko Lietotājs ir sniedzis Qfer, izmantojot šajos noteikumos norādīto Qfer kontaktinformāciju;
4.3. Nenodot savu paroli trešajām personām, ka arī glabāt Qfer izmantošanai lietoto paroli tā, lai tā nenonāktu trešo personu rīcībā.
4.4. Neizmantot Qfer lietotni, qfer.me mājas lapu, kā arī sociālos tīklus saistībā ar nelikumīgām aktivitātēm, kā arī tiešu vai netiešu nelikumīgu aktivitāšu izpildei (tai skaitā izmantot Qfer vietnes, lai identificētu sevi ar citu personu);
4.5. Nekavējoties ziņot Qfer par Qfer lietotnes paroles nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo personu rīcībā;
4.6. Pastāvīgi un negaidot/nesaņemot īpašus atgādinājumus un/vai uzaicinājumus, sekot līdzi un iepazīties ar jebkuriem grozījumiem, papildinājumiem, vai citām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos.

5. Lietotājs apliecina, ka:
5.1. Ir tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kurai ir tiesības rīkoties, uzņemoties šajos Lietošanas noteikumos noteiktās saistības;
5.2. Pilnībā saprot visus šajos lietošanas noteikumos iekļautos noteikumus, kā arī pilnībā saprot, ka Qfer lietotnes izmantošana Lietotājam rada juridiskas saistības.
5.3. Aktivizējot trešo pušu pakalpojumus Qfer lietotnē (piemēram, reģistrējoties Qfer lietotnē izmantojot Facebook, kā arī citādi aktivizējot trešo pušu pakalpojumus) Jūs atļaujat nodot Jūsu personas informāciju, kā arī citu mums nodoto informāciju (piemēram, autentifikācijas informāciju) trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veids, kādā trešās personas izmanto, glabā un nodod Jūsu informāciju tiek noteikts pēc šo trešo personu noteikumiem, un Qfer nav atbildīgs par trešo personu vietņu vai pakalpojumu privātuma noteikumiem, kas ir bijuši piemēroti, izmantojot Qfer vietnes vai aplikācijas. Qfer nav atbildīgs par jebkādas informācijas, satura, preču, datu, viedokļu, padomu vai izteikumu, kas ir kļuvuši pieejami izmantojot trešo pušu pakalpojumus, precizitāti vai uzticamību. Šādas trešās puses ver jebkurā laikā atsaukt autentifikāciju. Qfer nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies (vai kādus apgalvo par radušos) tieši vai saistībā ar trešo pušu pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem.

6. Qfer tiesības un pienākumi
6.1. Dzēst Lietotāja kontu no Qfer lietotnes, ja Qfer ir aizdomas, ka pakalpojuma izmantošana tiks/tika veikta negodīgi vai pretlikumīgi vai arī netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi;
6.2. Ievākt informāciju par Lietotāju ar mērķi veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu un uzlabotu Qfer lietotnes, qfer.me mājas lapas vai sociālo tīklu saturu un funkcijas, kā arī, lai personalizētu Qfer pakalpojumus katram lietotājam, izmantojot informāciju, saistītu ar Lietotāja aktivitātēm Qfer vietnēs;
6.3. Sūtīt Lietotājiem reklāmas sūtījumus, piedāvājumus, jaunumus un citu informāciju, kas līdzīga Piedāvājumiem, kā arī citu informāciju pēc Qfer ieskatiem;
6.4. Pēc savas izvēles, bez iemeslu izskaidrošanas, ierobežot vai anulēt Lietotāja tiesības izmantot Qfer lietotni, vai dzēst Lietotāja profilu, neļaujot viņam reģistrēties no jauna, ja Lietotājs:
6.4.1. pārkāpj šos lietošanas noteikumus;
6.4.2. reģistrācijas laikā vai Qfer lietotnes izmantošanas laikā iesniedzis nepatiesu, maldinošu un/vai neprecīzu informāciju;
6.4.3. apzināti un tīši izplata Interneta vidē nepatiesu informāciju, jebkādā veidā apvaino citas personas vai uzvedas nepiedienīgi vai kādā citā veidā, pēc Qfer vērtējuma, rada kaitējumu Qfer vai citām personām;
6.4.4. kādā citā veidā uzvedas pretēji šiem lietošanas noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7. Maksājumi un naudas atgriešana
7.1. Qfer lietotnes funkcionalitāte var prasīt Jums nerēķināties par precēm un/vai pakalpojumiem, izmantojot Qfer lietotni. Visi maksājumi tiek pieņemti euro valūtā. Maksājumu veikšanu nodrošina Swipe maksājumu sistēma. Maksājumu kartes dati, kā arī informācija par tās turētāju tiek pārraidīta, izmantojot drošu TLS savienojumu.

7.2. Qfer rūpējas par piegādes un servisa kvalitāti un garantē naudas atgriešanu par pasūtījumu, ja tas netiek piegādāts 2 stundu laikā no pasūtījuma plānotā piegādes laika, kurš norādīts lietotnē. Ja piegādes laiks ir mazāks nekā 2 stundas, bet ilgāks nekā norādīts lietotnē, Jūs varat sazināties ar mūsu atbalsta speciālistu un mēs mēģināsim atrast risinājumu un/vai kompensēt daļu no pasūtījuma.
7.3. Ja pasūtījums nav pilnvērtīgs vai atvests sabojāts, Jūs varat sazināties ar mūsu atbalsta speciālistu un mēs mēģināsim atrast risinājumu un/vai kompensēt daļu no pasūtījuma.

8. Intelektuālais īpašums
8.1. Qfer lietotnē, qfer.me mājas lapā, kā arī Qfer sociālo tīklu kontos tiek publicēts saturs, kas ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas ietver, bet neaprobežojas ar grafisko interfeisu, logo, fotogrāfijām, Piedāvājumiem un citu saturu, kas pieejams iepriekš minētajās vietnēs („Intelektuālā īpašuma objekti”).
8.2. Lietotāji apņemas ievērot Qfer un Pakalpojumu sniedzēju tiesības uz Intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, kas ietver aizliegumu Intelektuālā īpašuma objektus izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar Qfer lietotnē esošo Piedāvājumu iegādi un popularizēšanu.
8.3. Qfer un tā daļas, tostarp, bet ne tikai grafiskais interfeiss, logo un Piedāvājumi, fotogrāfijas u.c., kas izvietotas Qfet vietnēs, kā arī ar tiem saistītā programmatūra, šo lietošanas noteikumu teksts un citi Qfer vai Pakalpojumu sniedzēju intelektuālā īpašuma objekti, ko aizsargā Qfer vai Pakalpojumu sniedzēju intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības, ir atsevišķi darbi, kurus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, kurus bez Qfer rakstiskas atļaujas nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Domstarpību gadījumā tiek pieņemts, ka ir runa par intelektuālā īpašuma tiesību, tai skaitā autortiesību, aizsargātu objektu un intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā, autortiesības, uz kuru pieder tikai un vienīgi Qfer.

9. Qfer lietošanas noteikumu grozījumi
9.1. Qfer ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, tostarp pārtraukt Qfer pastāvēšanu. Katra grozītā Lietošanas noteikumu versija tiek datēta un publicēta Qfer mājas lapā. Qfer iesaka Lietotājiem laiku pa laikam izskatīt Lietošanas noteikumus, ņemot vērā veiktos labojumus. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt jaunajiem Lietošanas noteikumiem, Lietotājam jāizbeidz turpmāka Qfer lietotnes izmantošana. Turpinot izmantot Qfer lietotni, Lietotājs piekrīt visām Lietošanas noteikumos ieviestajām izmaiņām.
9.2. Lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas likumīgā spēkā pēc attiecīgo grozījumu vai papildinājuma publicēšanas Qfer mājas lapā. Lietošanas noteikumi to spēkā esošajā versijā ir pieejami Qfer mājas lapā.

10. Citi noteikumi
10.1. Qfer piedāvā Qfer lietotni esošajā izpildījumā un kvalitātē, nedodot nekāda veida garantijas. Qfer negarantē, ka Qfer lietotne būs pieejama bez traucējumiem, droša vai bez kļūdām. Qfer lietotnes izmantošanā Jūs uzņematies jebkādu risku. Jūs saprotat un piekrītat, ka Qfer nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem Jūsu datora vai citu ierīču sistēmai vai citu, trešo personu datoru sistēmai, Qfer vietņu izmantošanas rezultātā.
10.2. Lietotāja un Qfer savstarpējās tiesiskās attiecības, kuras izriet no Qfer vietņu izmantošanas, ir pakļautas Latvijas Republikas likumiem.
10.3. Strīdus, kas radušies Qfer lietotnes izmantošanas rezultātā, Lietotājs, Qfer un Pakalpojuma sniedzējs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārīgās jurisdikcijas tiesa.
10.4. Gadījumā, ja kāds šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, jo ir pretrunā ar likumu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.

11. Vairāk informācijas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: Pļavnieku iela 9-41, Rīga, LV-1021
Lai saņemtu vairāk informācijas varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@qfer.me

Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2018.gada 25. aprīlīPrivātuma politika


Šī privātuma politika („Privātuma politika”) skaidro kā Qfer, ko uztur sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Qfer”, reģistrācijas numurs: 40103840954, juridiskā adrese: Riga, Pļavnieku iela 9-41, LV-1021 („Qfer”, „mēs” „mūsu” un „mūs”), ievāc un izmanto informāciju no jūsu saskares ar Qfer. Šī Privātuma politika tiek piemērota visiem lietotājiem („Lietotāji”, „jūs” un „jūsu”), kas izmanto Qfer lietotni vai mājas lapu qfer.me.
Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem, kā arī sazināties ar mums, ja Jums rodas kādi jautājumi.
1. Lietotāja piekrišana
1.1. Reģistrējoties Qfer un piekrītot šīs Privātuma politikas piemērošanai, Lietotājs dod piekrišanu viņa/ viņas personas datu apstrādei, apmērā un kārtībā, kāda aprakstīta šajā Privātuma politikā, kā arī apliecina, ka ir informēts par Lietotāja personas datu apstrādi.
Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Qfer Lietotājam sūtīs reklāmas sūtījumus, komerciālus paziņojumus, piedāvājumus, komerciālu informāciju un citus sūtījumus. Saņemot šādus sūtījumus, lietotājam būs iespēja atteikties no turpmāku reklāmas, piedāvājumu, jaunumu un citu ziņu saņemšanas, izņemot no informācijas par sistēmas darbību, kā arī citu būtisku informāciju saistībā ar Qfer lietotnes izmantošanu.

2. Personas dati, ko mēs ievācam
2.1. Mēs ievācam šādu informāciju par jums:
2.1.1. Valoda, kurā jūs izmantojat Qfer lietotni;
2.1.2. Vārds un uzvārds;
2.1.3. Publiskā Facebook profila informācija;
2.1.4. Facebook esošā profila bilde;
2.1.5. Atrašanās vieta (lokācija) Qfer lietotnes izmantošanas laikā, kā arī piegādes adrese;
2.1.6. Jūsu ierīces ID numurs;
2.1.7. E-pasta adrese;
2.1.8. Mobilā telefona numurs;
2.1.9. Jūsu ierīces operētājsistēmas veids;
2.1.10. Meklējumu vēsture Qfer lietotnē;
2.1.11. Izmantoto piedāvājumu vēsture Qfer lietotnē;
2.1.12. Uzaicināto lietotāju statistika;
2.1.13. Augšupielādes Qfer vietnēs;
2.1.14. Maksājumu kartes dati;
2.1.15. Informācija par veiktajiem maksājumiem, izmantojot Qfer lietotni.

3. Kā personas dati tiek ievākti
3.1. Mēs varam:
3.1.1. Pieprasīt personas informāciju, kad jūs reģistrējaties, piesakāties jaunumiem, izveidojat kontu vai citādi, izmantojot Qfer lietotni vai Qfer mājas lapu qfer.me;
3.1.2. saņemt par Lietotājiem papildus informāciju no trešajām personām;
3.1.3. Ievākt informāciju par jūsu atrašanās vietu, pasūtījumu vēsturi, meklējumu vēsturi, kad jūs izmantojat piedāvājumus caur Qfer lietotni ar mobilo tālruni vai citu ierīci, kas tiek izmantota Qfer lietotnes izmantošanai. Informējam, ka izmantojot sociālo mediju platformas vai citus trešo pušu pakalpojumus Qfer lietotnes izmantošanai, šādām platformām, lietotnēm vai servisiem var būt specifiski privātuma nosacījumi, kas nosaka personas datu izmantošanu, attiecībā uz šo platformu, lietotni vai servisu.

4. Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu personas datus
4.1. Qfer izmanto personas datus šādiem nolūkiem:
4.1.1. Qfer lietotnes darbības un uzlabošanas nodrošināšanai, jaunu funkciju un tehnoloģiju ieviešanai;
4.1.2. Lietotāju nodrošināšanai ar īpašajiem piedāvājumiem no mūsu partneriem, kas balstīti uz lietotāju interesēm, personīgajām vēlmēm un atrašanās vietu;
4.1.3. Lietotāju piemērotības novērtēšanai attiecībā uz specifiskiem piedāvājumiem vai pakalpojumiem;
4.1.4. Lietotāju aktivitātes analizēšanai pēc to atrašanās vietās, meklējumu vēstures, piedāvājumu izmantošanas aktivitātes;
4.1.5. Piedāvājumu izmantošanas uzraudzīšanai, kā arī cita veida analīzes veikšanai;
4.1.6. Lietotāju un partneru atbalsta nodrošināšanai;
4.1.7. Lietotāju profila informācijas pārbaudīšanai un verifikācijai;
4.1.8. Komunikācijai (izmantojot e-pastus vai paziņojumus mobilajās ierīcēs) un papildus informācijas sniegšanai par Qfer, piedāvājumiem, plānotajām izmaiņām, uzlabojumiem, aptaujām, administratīvajiem vai citiem paziņojumiem, kas jums varētu būt interesanti;
4.1.9. Reklāmu un komerciālu paziņojumu sūtījumiem caur Qfer vietnēm, trešo pušu vietnēm, e-pasta ziņojumiem, īsziņām, paziņojumiem mobilajās ierīcēs, kā arī izmantojot cita veida komunikācijas metodes;
4.1.10. Aptauju, konkursu un citu reklamēšanas aktivitāšu vai pasākumu administrēšanai, ko sponsorē Qfer vai mūsu partneri;
4.1.11. Statistikas par lietotājiem uzturēšanai, kā arī šādas statistikas nodošanai pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu turpmāku Qfer attīstību un uzturēšanu;
4.1.12. Mūsu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai, kā piemēram Qfer vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību piemērojamā likuma normām;
4.1.13. Qfer var papildus nodrošināt jums iespēju saņemt mārketinga informāciju no pakalpojumu sniedzējiem caur Qfer vietnēm un, ja jūs izvēlaties šādu iespēju, jūs pilnībā piekrītat šādu reklāmas un komerciālu paziņojumu saņemšanai;
4.1.14. Lietotāja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem – vārds, uzvārds, veiktie pasūtījumi, piedāvājumu izmantošanas vēsture – pasūtījuma izpildes, kā arī analītiskiem un statistiskiem mērķiem;
4.1.15. Pierakstīšanos Qfer lietotnei nodrošināšanai, izmantojot trešo pušu pakalpojumus;
4.1.16. Norēķinu veikšanai un koordinēšanai par Qfer lietotnē iegādātajām precēm un pakalpojumiem.

5. Kad un kāpēc Qfer nodod personas datus
5.1. Mēs varam nodot jūsu personas datus kā aprakstīts zemāk:
5.1.1. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina Qfer pasūtījumu izpildi, bet tikai saistībā ar pasūtījumu vai citu aktivitāti, ko sponsorējis vai piedāvājis Qfer attiecīgā pakalpojumu sniedzēja vārdā;
5.1.2. Qfer partneriem vai reklāmdevējiem, aģentūrām, tajā skaitā uzņēmumiem, kas pārstāv Facebook, Onesignal, Branch.io, Google Analytics, DECTA zīmolus un citus. Informācija tiek nodota tikai apjomā, kāds nepieciešams Qfer lietotnes funkcionalitātes nodrošināšanai;
5.1.3. Lai uzsāktu apvienošanu, uzņēmuma pārņemšanu, vai citu aktivitāti saistītu ar Qfer darbību;
5.1.4. Maksājumu sistēmas pakalpojuma sniedzējiem.

5.2. Piekrītot šai Privātuma politikai jūs apliecināt, ka jūsu personas dati var tikt nodoti iepriekš minētajām personām un apstrādāti (tai skaitā, uzglabāti, analizēti, reģistrēti, pārveidoti, izmantoti, dzēsti) mērķiem, kādi aprakstīti šajā Privātuma politikā. Informējam, ka mēs aicinām savus biznesa partnerus un Pakalpojumu sniedzējus pieņemt un publicēt to privātuma politikas. Tomēr, jūsu personas datu izmantošana var tikt regulēta pēc šādu personu privātuma politikām, kas ir ārpus mūsu kontroles.
5.3. Mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja tā nav identificējama ar jums vai arī, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un/ vai valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasīts.

6. Izmaiņas Privātuma politikā
6.1. Mēs varam aktualizēt šo Privātuma politiku, lai izskaidrotu mūsu praksi un atspoguļotu jaunu vai atšķirīgu privātuma politiku, piemēram, kad mēs pievienojam jaunas funkcionālas iespējas mūsu Qfer lietotnei. Papildinājumi vai labojumi šai Privātuma politikai stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Qfer vietnē. Šobrīd spēkā esošā privātuma politika ir pieejama Qfer vietnē qfer.me.
Mēs iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai iegūtu aktuālu informāciju par datu uzglabāšanas un izmantošanas noteikumiem.

7. Jūsu tiesības un personas datu drošība
7.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, veikt tajos labojumus, atjaunošanu vai dzēšanu, kā arī saņemt informāciju un vērsties ar pretenzijām un iebildumiem atbilstoši piemērojamo tiesību aktu noteikumiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.
7.2. Lai garantētu savākto un apstrādāto personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no šo datu nozaudēšanas, izmainīšanas un/vai neatļautas trešo pušu piekļuves, Qfer ir ieviesis nepieciešamos tiesiskos un tehniskos risinājumus.

8. Vairāk informācijas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: Pļavnieku iela 9-41, Rīga, LV-1021
Lai saņemtu vairāk informācijas par šo Privātuma politiku un piekļuves tiesībām, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@qfer.me


Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2018.gada 25. aprīlīSīkdatņu izmantošanas politika


1. Izmantojot Qfer lietotni vai mājas lapu qfer.me, mēs, automātiski vai ar elektroniskiem līdzekļiem, ievācam noteiktu informāciju, izmantojot tādus rīkus kā sīkdatnes, pārlūkprogrammas analīzes rīkus un tīmekļa servera žurnālus. Lietojot Qfer lietotni vai mājas lapu qfer.me, jūsu pārlūkprogramma un ierīces sazinās ar mūsu, mūsu partneru un Pakalpojumu sniedzēju pārvaldītajiem serveriem, lai koordinētu un uzglabātu aktivitātes un izpildītu jūsu pieprasījumu pēc pakalpojuma un informācijas.
2. Informācija no sīkdatnēm un saistītām tehnoloģijām tiek glabāta tīmekļa servera žurnālos, kā arī jūsu datorā vai mobilajās ierīcēs glabātajās tīmekļa sīkdatnēs, kas pēc tam tiek pārraidīta atpakaļ Qfer vietnēm, izmantojot jūsu datoru vai mobilās ierīces. Šos serverus un sīkdatnes pārvaldām mēs, mūsu partneri vai Pakalpojumu sniedzēji.
3. Dažāda veida informācija var tikt ievākta no sīkdatnēm un citām tehnoloģijām, kas var iekļaut:
3.1. Funkcionālās sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu izmantoto pakalpojumu funkcionalitāti, kā piemēram iespēju noteikt preferences (piemēram, pārlūkprogrammas valodu) vai atcerēties jūsu iepriekšējās aktivitātes;
3.2. Analītiskās un statistiskās sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai optimizētu mūsu pakalpojumu. Tā piemēram, mēs izmantojam Google Analytics un citus trešo pušu pakalpojumus, lai optimizētu mūsu vietnes darbību, kā arī analizētu kā jūs izmantojat mūsu vietni. Mēs izsekojam tīmekļa protokola („IP”) adresi, pārlūkprogrammas tipu, pārlūkprogrammas versiju, jūsu apmeklētās Qfer vietnes, jūsu vizītes laiku un datumu, laiku, ko esat pavadījis šajās vietnēs, kā arī citus statistikas datus;
3.3. Reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas komerciāliem, mārketinga un preču/ pakalpojumu popularizēšanas mērķiem. Ar šīm sīkdatnēm jūsu tīmekļa un sērfošanas režīms var tikt izsekots caur dažādiem domēniem un tīmekļa vietnēm. Reklāmas sīkdatnes bieži izvieto trešās personas.

4. Jūs varat noraidīt visas sīkdatnes vai arī dot norādījumu pārlūkprogrammai ziņot, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja jūs noraidāt sīkdatņu izmantošanu, jums var nebūt iespējas izmantot kādu daļu no Qfer lietotnes vai mājas lapas.

Lai iegūtu vairāk informāciju par ievāktajiem personas datiem un jūsu pieejas tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz šādu adresi: info@qfer.me

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: 9-41, Pļavnieku iela, Rīga, LV-1021

Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2018.gada 25. aprīlī

Terms and Conditions

Sadarbības noteikum

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Qfer”, reģistrācijas numurs: 40103840954, juridiskā adrese: Rīga, Pļavnieku iela 9-41, LV-1021 (“Qfer”, “mēs”, “mūs“ un “mūsu”), piedāvā Jums (“Klients”, “Jūsu” un “Jūs”) tehnoloģiskus un piegādes risinājumus, lai nodrošinātu Qfer lietotnes lietotājiem iespēju veikt preču iegādi, iepriekš-pasūtīšanu, kā arī pasūtīšanu ar piegādi no Jūsu uzņēmuma tirdzniecības vietām, izmantojot Qfer lietotni („Qfer lietotne”), papildus nodrošinot Jums iespēju Qfer lietotnē izveidot dažādas mārketinga un īpašo piedāvājumu kategorijas, kā arī zīmogu kartiņas („Qfer Pakalpojumi”), saskaņā ar šajos Qfer Sadarbības noteikumos sniegto aprakstu. 

Qfer Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar līgumu, ko veido šie Qfer Sadarbības noteikumi, kā arī Vienošanās („Vienošanās”), kas noslēgta sarp Jums un Qfer. Pretrunu gadījumā, Vienošanās noteiktajiem nosacījumiem ir noteicoša nozīme. 
Šie Qfer Sadarbības noteikumi ir attiecināmi uz visiem Klientiem, kuri ir reģistrējušies qfer.me un stājas spēkā no brīža, kad Klients reģistrācijas procesā atzīmē, ka piekrīt Qfer Sadarbības noteikumiem.
Jums ir pienākums iepazīties ar šiem Qfer Sadarbības noteikumiem, pirms Qfer Pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas.


1. Par Qfer Pakalpojumiem
1.1. Qfer sniedz Klientam Qfer Pakalpojumus, kas ietver:
1.1.1. Klienta piedāvāto preču (tai skaitā ēdiena) apraksta izvietošanu Qfer lietotnē, nodrošinot lietotājiem iespēju, izmantojot Qfer lietotni, iegādāties, iepriekš pasūtīt, kā arī pasūtīt ar piegādi jebkuru no Klienta piedāvātajām precēm; 
1.1.2. Nepieciešamo piegādes pakalpojumu nodrošināšanu pasūtījumiem, kas izdarīti caur Qfer lietotni;
1.1.3. Klienta izvēlētu mārketinga aktivitāšu realizāciju, izmantojot Qfer lietotni (ciktāl to ļauj Qfer lietotnes un qfer.me funkcionalitāte) – īpašie piedāvājumi, zīmogu kartiņas, jaunumu un informācijas paziņošana Qfer lietotnes lietotājiem, mērķauditorijas atlase & segmentācija;
1.1.4. Piekļuvi Klienta administratīvajam panelim qfer.me;
1.1.5. Dažādu statistikas datu pieejamību, par Qfer lietotnes lietotāju izdarītajiem pirkumiem.

1.2. Atkarībā no Klienta darbības formas, Klients un Qfer var vienoties par citu Qfer Pakalpojumu saturu, nosakot precīzu Qfer Pakalpojumu aprakstu Vienošanās.

1.3. Klients apņemas maksāt atlīdzību par Qfer Pakalpojumiem, saskaņā ar šiem Qfer Sadarbības noteikumiem, kā arī Vienošanos, kas noslēgta starp Jums un Qfer.

2. Vispārīgi nosacījumi
2.1. Klients ir atbildīgs par qfer.me Klienta administratīvajā panelī ievadīto preču aprakstu, kā arī citu informāciju. Atsevišķos gadījumos, Qfer var nodrošināt preču aprakstu un citas informācijas ievadīšanu Klienta administratīvajā panelī, tomēr Klients ir atbildīgs par to, ka Klienta administratīvajā panelī pieejamais preču apraksts, cenas un informācija ir aktuāla, kā arī preces ir pieejamas.

2.2. Papildus, Klientam ir šādi pienākumi:
2.2.1. sniegt patiesu un pilnīgu informāciju reģistrācijas laikā, kā arī izmantot derīgu, Klientam piederošu, e-pasta adresi un maksājumu karti. Klients uzņemas atbildību par informāciju, kas tiek sniegta reģistrācijas laikā, kā arī par tās pareizumu;
2.2.2. nekavējoties informēt Qfer par jebkurām izmaiņām informācijā, kas ir tikusi nodota Qfer, ieskaitot informāciju par precēm un cenām;
2.2.3. patstāvīgi un pastāvīgi/ bez papildu atgādinājumiem un/vai motivēšanas iepazīties un ievērot visa veida izmaiņas, papildinājumus vai cita veida labojumus, kas tiek veikti šajos Qfer Sadarbības noteikumos;
2.2.4. pasūtījumiem ar piegādi no Klienta tirdzniecības vietas, kas veikti caur Qfer lietotni, nodrošināt preču iepakošanu, kas ir piemērota piegādei;
2.2.5. Klienta qfer.me administratīvajā panelī Klients norāda attiecīgās Klienta tirdzniecības vietas tālruņa numuru. Klients nodrošina, ka šis tālruņa numurs ir pieejams, sazvanāms, kā arī, persona, kura atbild spēj pieņemt un organizēt pasūtījuma izpildi;
2.2.6. neizmantot Qfer lietotnē publicētos Klienta īpašos piedāvājumus, kā arī Qfer lietotnē ievietotos attēlus sadarbībā ar citiem līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem.

2.3. Qfer ir tiesības:
2.3.1. atteikt publicēt Qfer lietotnē preču aprakstus (pilnībā vai daļēji), kā arī citu Klienta informāciju (tai skaitā īpašos piedāvājumus), ja preču apraksti, īpašo piedāvājumu vai citas informācijas saturs neatbilst Qfer lietotnes konceptam, netiek ievēroti šie Qfer Sadarbības noteikumi vai normatīvo aktu prasības;
2.3.2. izveidot īpašos piedāvājumus no Klienta tirdzniecības vietu piedāvātā preču satura un publicēt tos Qfer lietotnē, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu. Šādā gadījumā Qfer ir tiesīgs noteikt īpašo piedāvājumu cenu robežās, kas nav zemāka par Klienta norādīto pārdošanas cenu no kuras atņemta Qfer komisija, saskaņā ar Vienošanos;
2.3.3. apkopot Klienta datus un informāciju, ar mērķi veikt nepieciešamos pasākumus, lai katram Klientam tiktu nodrošināta qfer.me un Qfer lietotnes satura pieejamība un uzlabošana, kā arī Qfer vietņu funkcionālās iespējas un personīgi iestatījumi;
2.3.4. sūtīt Klientam informatīva rakstura vēstules, reklāmas informāciju un paziņojumus, kā arī jebkādu citu informāciju pēc Qfer ieskatiem. Klientam ir tiesības atteikties no šāda veida informācijas saņemšanas;
2.3.5. pēc saviem ieskatiem un nepaskaidrojot iemeslus, ierobežot vai atcelt Klienta tiesības Qfer lietotnes un/vai qfer.me izmantošanā, tai skaitā mainīt Klienta publicēto informāciju Qfer vietnēs, dzēst Klienta profilu, nepiešķirot Klientam atkārtotas reģistrācijas tiesības, ja Klients:
2.3.5.1. pārkāpj šos Qfer Sadarbības noteikumus;
2.3.5.2. reģistrējoties vai arī Qfer Pakalpojumu izmantošanas laikā, Klients sniedz nepatiesu, nepareizu un/vai neprecīzu informāciju;
2.3.5.3. apzināti un tīšuprāt publicē internetā nepatiesu informāciju par Qfer, jebkādā veidā aizvaino jebkuru citu personu, vai arī viņa uzvedība ir neatbilstoša, vai arī tāda, kas pēc Qfer domām var radīt kaitējumu Qfer vai citām personām;
2.3.5.4. kādā citā veidā rīkojas neatbilstoši šiem Qfer Sadarbības noteikumiem, veic negodprātīgas darbības vai arī pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3. Pirkumi
3.1. Atkarībā no Qfer un Klienta vienošanās, Qfer lietotnes lietotāji var izdarīt un norēķināties par pasūtījumu caur Qfer lietotni, iegādājoties preces no Klienta tirdzniecības vietām. Šīs sadaļas noteikumi ir piemērojami pirkumiem par kuriem Qfer lietotnes lietotāji norēķinās caur Qfer lietotni.
3.2. Brīdī, kad Qfer lietotnes lietotājs ir izdarījis pasūtījumu, Qfer sazinās ar attiecīgo Klienta tirdzniecības vietu un nodod informāciju par pasūtījumu. Saziņai tiek izmantots telefona numurs, kuru Klients ir norādījis Klienta administratīvajā panelī pie attiecīgs tirdzniecības vietas. Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī, Qfer lietotnes lietotājs veic pirkuma apmaksu, izmantojot Qfer lietotnei piesaistīto maksājumu karti.
3.3. Klienta noteiktajā pasūtījuma izpildes laikā pircējs vai Qfer kurjers (tikai piegādes gadījumā), ierodas attiecīgajā Klienta tirdzniecības vietā saņemt pasūtījumu.
3.4. Maksājumus no Qfer lietotnes lietotājiem saņem Qfer. Termiņā par kādu Klients un Qfer ir vienojušies, Qfer pārskaita Klientam saņemtos maksājumus par Klienta izpildītajiem pasūtījumiem, no maksājamās summas ieturot Qfer pienākošos komisiju, atlīdzību un citus maksājumus apmērā, kas noteikts šajos Qfer Sadarbības noteikumos un Vienošanās.

4. Pakalpojumu apmaksa
4.1. Iesniedzot savu maksājuma informāciju Qfer, pievienojot maksājumu karti un norādot jebkuru citu nepieciešamo informāciju, Jūs Qfer piešķirat atļauju veikt visu maksājumu apstrādi saskaņā ar šiem Qfer Sadarbības noteikumiem un Vienošanos.
4.2. Pēc maksājuma informācijas pievienošanas no Klienta var tikt iekasēts depozīts, lai tādējādi tiktu garantēts ievadītās informācijas derīgums. Šis depozīts netiek atgriezts un tiek izmantots, lai pilnā apmērā vai daļēji segtu nākamo maksājumu.
4.3. Summa, kas ir jānomaksā par Qfer Pakalpojumu izmantošanu, par laika posmu, kas ir mazāks par vienu kalendāro mēnesi, tiek aprēķina proporcionāli Qfer Pakalpojumu izmantošanas periodam (ar precizitāti līdz 1 kalendārai dienai). Attiecībā uz maksājumiem, saskaņā ar kuriem maksājuma summa tiek aprēķināta ņemot vērā tirdzniecības vietu skaitu, katra kalendārā diena tiek pārrēķināta, ņemot vērā aktīvo tirdzniecības vietu skaitu, t.i., Klients maksā tikai par tām tirdzniecības vietām un dienām, kurās preces vai cits piedāvājums ir bijis pieejams.
4.4. Maksājumi ir attiecināmi uz Vienošanās noteikto periodu („Abonēšanas periods”). Ja vien Vienošanās nenosaka citādi, katra Abonēšanas perioda beigās Qfer Pakalpojumu izmantošana tiek automātiski pagarināta uz nākamo Abonēšanas periodu, saskaņā ar esošajām likmēm, ja vien Jūs neatteiksieties no Qfer pakalpojumiem vai arī nevienosieties ar Qfer par citu samaksas likmju piemērošanu. Paziņojums par atteikšanos no Qfer Pakalpojumiem ir jānosūta Qfer vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Qfer Pakalpojumu pārtraukšanas datuma.
4.5. Klients ir atbildīgs par pietiekamu līdzekļu apmēru un derīgas maksājumu kartes nodrošināšanu, kas ir nepieciešams, lai tiktu iekasēti maksājumi, saskaņā ar šiem Qfer Sadarbības noteikumiem un Vienošanos. Gadījumā, ja Qfer, jebkāda iemesla dēļ, nespēj iekasēt maksājumu, kas ir jāapmaksā saskaņā ar Qfer Sadarbības noteikumiem vai Vienošanos, tad Qfer Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta.
4.6. Maksājuma veikšanas kavējuma gadījumā (pilnā apmērā vai daļēji) Klients maksā kavējuma naudu 1% apmērā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu. Maksājuma kavējuma soda naudas nomaksāšana neatbrīvo Klientu no citām, šajos Qfer Sadarbības noteikumos noteiktām saistībām.
4.7. Ja Klients nav sniedzis maksājumu kartes informāciju, tad katra Abonēšanas perioda beigās, Klientam var tikt izrakstīts elektronisks rēķins par attiecīgo Abonēšanas periodu apmaksas veikšanai.

5. Qfer platformas izmantošana
5.1. Klients ir atbildīgs par publicēšanai paredzēto preču apraksta satura sagatavošanu, kas ietver preču aprakstu, cenu, atbilstošus fotoattēlus, informāciju par Klientu un citu nepieciešamo informāciju.
5.2. Pēc informācijas par precēm saņemšanas, Qfer pārbauda preču aprakstu. Qfer var noteikt labojumus preču aprakstā, pirms to publikācijas Qfer lietotnē. Publicēšanas nolūkiem Qfer ir tiesības izmantot Klienta logotipu un citu Klientu identificējošu informāciju, kā arī KlIenta publicētās vai mājas lapā pieejamās bildes.
5.3. Klients apņemas nodrošināt preču pieejamību tādā kvalitātē, apmērā un par tādu cenu, kas atbilst Qfer lietotnē publicētā piedāvājuma saturam.
5.4. Qfer nav atbildīgs par preču apraksta saturu, kā arī to, vai preču kvalitāte vai saturs ir atbilstošs aprakstam, kas publicēts Qfer lietotnē. Gadījumā, ja Qfer lietotnes lietotāji izsaka pretenzijas par iegādāto preču kvalitāti, Qfer ir tiesības šīs pretenzijas nodot Klientam.
5.5. Klients apņemas veikt savu darbinieku apmācību, kā arī sniegt tiem informāciju par Qfer lietotni, kā arī nodrošina, ka darbinieki ir pilnībā spējīgi izpildīt un pieņemt pasūtījumus, kas izdarīti caur Qfer lietotni.
5.6. Klients apliecina un garantē, ka neviens Klienta publicētais ieraksts Qfer lietotnē nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, vai kādas citas trešo personu tiesības. Klients ir atbildīgs par preču aprakstu, tā saturu, ieskaitot tekstu un fotoattēlus, kā arī par citām, Klienta veiktajām mārketinga darbībām, kas ir adresētas Qfer lietotnes lietotājiem.
5.7. Iekļaujot piedāvājumus, kas ietver alkoholiskos dzērienus, Klients nodrošina šādu piedāvājumu publicēšanas un izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām.
5.8. Qfer patur tiesības, pēc saviem ieskatiem, jebkurā brīdī, iepriekšēji nebrīdinot, dzēst jebkuru preces aprakstu, kas neatbilst šiem Qfer Sadarbības noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

6. Intelektuālais īpašums
6.1. Klients piekrīt, ka tā logotipis tiek izmantots preču apraksta publicēšanai Qfer lietotnē, kā arī var tikt izmantots Qfer Pakalpojumu reklamēšanā un popularizēšanā, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti šajos Qfer Sadarbības noteikumos vai Vienošanās.
6.2. Qfer lietotne un qfer.me, kā arī jebkuras to sastāvdaļas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar grafisko interfeisu, logotipiem, fotoattēliem, pirmkodu, kā arī programmatūra un saistītā programmatūra, šie Qfer Sadarbības noteikumi, kā arī citi Qfer intelektuālā īpašuma objekti tiek aizsargāti ar Qfer intelektuālā īpašuma tiesībām.

7. Konfidencialitātes politika

7.1. Qfer sniegs Klientam konkrētu informāciju, attiecībā uz Qfer lietotnes lietotājiem, ieskaitot lietotāju vārdu, uzvārdu un lietošanas vēsturi („Informācija par lietotājiem”), analītikas un statistikas veikšanas nolūkos. Klients apņemas nodrošināt nepārtrauktu atbilstību Konfidencialitātes politikai, piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kā arī nenodot šādas informācijas oriģinālus vai kopijas citām personām, nesaņemot Qfer iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

7.2. Klients drīkst apstrādāt Informāciju par lietotājiem, tikai mērķiem, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi, individuāla paziņojuma nosūtīšanu par Klienta pakalpojumu attiecīgajam Qfer lietotnes lietotājam, kā arī nolūkos analizēt Klienta tirdzniecības vietu darbību. Šiem mērķiem Klients drīkst apstrādāt Informāciju par lietotājiem tikai tik ilgi, cik ilgi un tādā apmērā, kāds ir nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai. Klients apliecina, ka Informācija par klientiem netiks glabāta vai nodota ārpus Eiropas Savienības valstīm. 

7.3. Klients nodrošina, ka personas, kuras piedalās fizisko personu datu apstrādē ir rakstiski apņēmušās ievērot informācijas par lietotājiem konfidencialitāti neierobežoti ilgu laiku. 
7.4. Klients apņemas nepieciešamības gadījumā un pēc Qfer pieprasījuma sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju jautājumos, kas saistīti ar fizisko personu datu apstrādi. 
7.5. Klients apņemas nodrošināt pienācīgus tehniskos un organizatoriskos risinājumus, lai nodrošinātu, ka saņemtā Informācija par lietotājiem ir drošībā un tiek apstrādāta, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 
7.6. Klients apņemas pēc Qfer pieprasījuma nodrošināt Informācijas par lietotājiem dzēšanu un/vai iznīcināšanu. 
7.7. Klients apņemas ievērot personas datu drošības prasības, kas noteiktas Vispārīgās personas datu aizsardzības Regulas 32. līdz 36.pantā.
7.8. Gadījumā, ja šo noteikumu pārkāpuma rezultātā pret Qfer tiek piemērots sods vai tiek pieprasīta kompensācija vai zaudējumi, Klients apņemas kompensēt Qfer jebkādus pamatotus izdevumus, kas tā rezultātā radīsies. 
7.9. Qfer drīkst apkopot un apstrādāt Klienta un Klienta norādīto fizisko personu personas datus, veicot konta izveidošanu Qfer vietnēs vai Qfer Pakalpojumu izmantošanas laikā. Šādi dati var saturēt Klienta lietoto valodu izmantojot Qfer vietnes, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, darbību un Qfer vietņu pārlūkošanas vēsturi, kā arī veiktās augšupielādes Qfer vietnēs.
7.10. Klients nodrošina likumiska pamata esamību, nododot personas datus Qfer, lai Qfer varētu veikt fizisko personu apstrādi, kā ir aprakstīts šajos Qfer Sadarbības noteikumos. 
7.11. Qfer var izmantot Klienta iesniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
7.11.1. lai nodrošinātu Qfer lietotņu un qfer.me funkcionēšanu un pilnveidošanu, kā arī, lai tiktu ieviestas jaunas funkcijas un tehnoloģijas;
7.11.2. lai sazinātos ar elektroniskā pasta starpniecību un ar citu saziņas kanālu starpniecību, tostarp sniedzot Jums papildu informāciju par Qfer, piedāvājumiem, gaidāmajām izmaiņām, uzlabojumiem, pārbaudēm, kā arī par administrācijas ziņojumiem un citu paziņojumu sakarā;
7.11.3. Qfer ikdienas darbības veikšanai, piemēram, Qfer vietņu administrēšana, foruma pārvaldība, analītikas veikšana, krāpniecības novēršana, kā arī atbilstības nodrošināšana spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.11.4. Qfer var izpaust ievāktos personas datus Qfer darījumu partneriem, reklāmas uzņēmumiem, aģentūrām, ieskaitot uzņēmumus ar šādiem tirdzniecības nosaukumiem - «Facebook», «Onesignal», «Branch.io», «Google», «Google Analytics» un citām personām. Informācija tiek izpausta tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai nodrošinātu Qfer lietotnes un qfer.me funkcionēšanu.
7.11.5. Qfer var izpaust personas datus, ar mērķi apvienoties, pievienoties vai veikt kādas citas likumīgas darbības, saistītas ar Qfer pārvaldību. Tai skaitā, mēs varam izpaust informāciju par Klientiem, tādos gadījumos, kad tādu pienākumu nosaka spēkā esošie normatīvie akti. 
7.12. Klients piekrīt, ka Qfer var publiski izpaust informāciju par Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī tā drīkst izmantot Klienta nosaukumu un logotipu, ar mērķi pieminēt Klientu reklāmas materiālos, ieskaitot arī preses relīzēs.
7.13. Piekrītot šai Konfidencialitātes politikai, Jūs apliecināt, ka Jūsu nodotie personas dati var tikt izpausti personām, kas ir pieminētas šajā sadaļā, kā arī, ka tie var tikt apstrādāti mērķiem, kas noteikti šajos Qfer Sadarbības noteikumos.
 
8. Citi noteikumi
8.1. Qfer ir tiesības vienpusēji ieviest izmaiņas šajos Qfer Sadarbības noteikumos un pārskatīt tos, kā arī apturēt Qfer lietotnes un/vai qfer.me funkcionēšanu. Jebkura pārskatītā Qfer Sadarbības noteikumu versija tiks datēta un ievietota Qfer interneta vietnē. Ja Klients nepiekrīt šiem Qfer Sadarbības noteikumiem, tad viņam nav tiesības piekļūt Qfer Pakalpojumiem un tos izmantot. Turpinot izmantot Qfer Pakalpojumus, Klients akceptē jebkuras izmaiņas, kas ir tikušas veiktas šajos Qfer Sadarbības noteikumos.
8.2. Izmaiņas un papildinājumi šajos Qfer Sadarbības noteikumos stājas likumīgā spēkā pēc attiecīgo izmaiņu vai papildinājumu publicēšanas https://qfer.me. Jebkāda komunikācija, informācija vai paziņojumi ir jānosūta uz šādām e-pasta adresēm: Qfer – info@qfer.me; Klienta – e-pasta adrese, kura norādīta Klienta administratīvajā panelī.
8.3. Tiesiskās attiecības, kas rodas pamatojoties uz šiem Qfer Sadarbības noteikumiem, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
8.4. Strīdi, kas rodas saistībā ar Qfer Pakalpojumiem, tiek noregulēti pārrunu veidā Qfer un Klienta starpā. Gadījumā, ja puses nav panākušas vienošanos sarunu ceļā, strīds var tikt nodots izskatīšanai Latvijas Republikas teritorijā esošajās vispārējās jurisdikcijas tiesās.
8.5. Gadījumā, ja kāds no šo Qfer Sadarbības noteikumu punktiem tiek atzīts par spēkā neesošu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tad tas nekādi neietekmē pārējo punktu spēkā esamību.
 
9. Detalizēta informācija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: 9-41, Plavnieku Street, Riga, LV-1021 (Rīga)
Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzu, rakstīt uz: info@qfer.me
 
Šīs dokuments ir apstiprināts un stājies spēkā 05.04.2018.