Terms and Conditions

Lietošanas noteikumi


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: 40103840954, juridisko adresi: Rīga, Pļavnieku iela 9-41, LV-1021 (“mēs”, “mūs”, “mūsu”, “Qfer”) nodrošina lietotājiem iespēju, ar Qfer mobilās lietotnes („Qfer lietotne”) palīdzību iegādāties preces un pakalpojumus, saņemt īpašos piedāvājumus, zīmogu kartiņas, kā arī pelnīt punktus un balvas no dažādiem tirgotājiem.
Šie lietošanas noteikumi tiek piemēroti visiem Qfer lietotnes lietotājiem (“Lietotājs”, “Jūs”, “Jūsu”).
Pirms Qfer lietotnes izmantošanas, Jums ir pienākums pilnībā iepazīties ar šiem lietošanas notikumiem. Šie lietošanas noteikumi kļūst saistoši brīdī, kad Lietotājs uzsāk lietot Qfer mobilo lietotni. Izmantojot vai pieslēdzoties jebkādiem Qfer zīmola produktiem vai Qfer lietotnei Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis visus šeit noteiktos nosacījumus.


1. Qfer produkts
1.1. Qfer nodrošina tehnoloģiskus risinājumus, ar kuru palīdzību, izmantojot Qfer lietotni, ir iespējams iegādāties preces un pakalpojumus no Qfer sadarbības partneriem, kā arī piemērot atlaides pirkumiem, saņemt īpašos piedāvājumus, uzkrāt punktus par pirkumiem, kā arī piedalīties dažādās kampaņās, tai skaitā, bet ne tikai, izmantojot zīmogu kartiņas.
1.2. Qfer lietotnē tiek publicēti aktuālie preču un pakalpojumu piedāvājumi (“Piedāvājumi” vai „Piedāvājums”), kur tiek norādīts katra Piedāvājuma saturs, cena, kā arī cita informācija par Piedāvājumu.
1.3. Piedāvājumu izpildi nodrošina Qfer sadarbības partneri („Pakalpojumu sniedzēji”), kas ir atbildīgi par Piedāvājuma atbilstību Qfer lietotnē pieejamajam aprakstam. Informācija par Qfer sadarbības partneriem, kas nodrošina Piedāvājuma izpildi, ir pieejama aprakstā zem katra Piedāvājuma.

2. Kā lietot
2.1. Lai uzsāktu Qfer lietotnes izmantošanu, nepieciešams izveidot kontu Qfer lietotnē. Konta izveide ir iespējama arī izmantojot trešo pušu pakalpojumus – Google un Facebook. Pēc konta izveides un apstiprināšanas, Lietotājam tiek sniegta piekļuve Qfer lietotnē publicētajiem Piedāvājumiem.
2.2. Pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par Piedāvājumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanu. Qfer nav atbildīgs par Piedāvājumu pieejamību un kvalitāti, tomēr, kvalitātes kontroles nolūkiem Qfer var veikt informācijas apkopojumu par saņemtajiem Piedāvājumiem.
2.3. Pirms Piedāvājuma iegādes, Lietotājam Qfer lietotnē jānorāda Piedāvājuma izmantošanas veids – uz vietas, līdzņemšanai vai ar piegādi, ja vien Qfer lietotne nepiedāvā citas izvēles iespējas. Izvēloties Piedāvājumu saņemt uz vietas vai līdzņemšanai, Lietotājam jāapmeklē Qfer Lietotnē norādītā Pakalpojuma sniedzēja tirdzniecības vieta. Ja attiecīgajam Pakalpojumu sniedzējam ir vairākas tirdzniecības vietas, Lietotājam Qfer lietotnē jāizvēlas un jāapmeklē viena no tām.
2.4. Izvēloties Piedāvājumu ar piegādi, Lietotājam jāatzīmē piegādes adrese uz kuru tiks nogādāts pasūtījums.
2.5. Maksājumus par Piedāvājumiem Lietotājs veic, piesaistot Qfer lietotnei savu maksājumu karti. Norēķiniem par Qfer lietotnē izdarītajiem pasūtījumiem Lietotājs var izmantot tikai savu personīgo bankas karti. Šaubu gadījumā par kartes īpašnieku, Qfer ir tiesības atteikt Piedāvājuma izpildi, lai aizsargātu kartes īpašnieka intereses.
2.6. Pēc Piedāvājumu izvēles, Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu no Qfer lietotnei piesaistītās maksājumu kartes. Jāņem vērā, ka Piedāvājuma izpildes laikā Pakalpojuma sniedzēji var saskarties ar situāciju, kad Piedāvājums nevar tikt izpildīts – ir beigušās piedāvājamās preces, nav iespējams nodrošināt piegādi vai arī preces saņemšanu uz vietas, kā arī citi apstākļi. Tādā gadījumā, Piedāvājuma izpilde tiek atteikta, par ko Lietotājam tiek paziņots Qfer lietotnē. Ja apmaksa jau ir tikusi veikta, Lietotājam tiek atmaksāta visa apmaksas summa ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Piedāvājuma iegādes.
2.7. Katra pasūtījuma minimālais sagatavošanas laiks atšķiras. Informācija par minimālo pasūtījuma sagatavošanas laiku ir pieejama Qfer vietnē pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis Piedāvājuma izpildi. Minimālo gatavošanas laiku nosaka Pakalpojumu sniedzējs, atkarībā no pasūtījuma sarežģītības.
2.8. Jūs varēsiet saņemt savu pasūtījumu trīs stundu laikā pēc tā sagatavošanas. Plānojot pasūtījuma saņemšanas laiku, ņemiet vērā Pakalpojumu sniedzēja darba laiku attiecīgajā pakalpojuma sniegšanas vietā (informācija par Pakalpojumu sniedzēja darba laiku ir norādīta Piedāvājuma aprakstā). Pasūtījumu nebūs iespējams saņemt ārpus Pakalpojumu sniedzēja norādītā darba laika.
2.9. Gadījumā, ja vidējais pasūtījuma izpildes laiks ir lielāks kā laiks, kas palicis līdz Pakalpojumu sniedzēja darba laika beigām, Jums nebūs iespējas izdarīt pasūtījumu.
2.10. Gadījumā, ja neesat apmierināts ar saņemto Piedāvājumu, trīs dienu laikā no maksājuma brīža Jūs varat iesniegt sūdzību par saņemto Piedāvājumu, norādot sūdzības pamatu.

3. Lietotāja tiesības
3.1. Lietotāja tiesības:
3.1.1. Sniegt Qfer priekšlikumus un atsauksmes Qfer pakalpojumu uzlabošanai;
3.1.2. Sniegt pamatotas pretenzijas/ sūdzības par pakalpojumiem, kas saņemti no Pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā, ka Pakalpojumu sniedzēji ir vienpersoniski atbildīgi par Piedāvājumu kvalitāti un pieejamību, savukārt Qfer var palīdzēt ar pretenziju/sūdzību administrēšanu;
3.1.3. Izmantot Qfer lietotni un Piedāvājumus, kā arī citas Qfer un Pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās funkcijas.

4. Lietotāja pienākumi
4.1. Reģistrējoties iesniegt patiesus un pilnīgus datus par sevi, kā arī izmantot aktīvu, sev piederošu e-pasta adresi, kā arī sev piederošu maksājumu karti. Lietotājs uzņemas atbildību par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību. Lietotājs uzņemas atbildību par riskiem, kas rodas sakarā ar Lietotāja nepareizi vai nepilnīgi norādīto informāciju;
4.2. Nekavējoties informēt Qfer par jebkādām izmaiņām informācijā, ko Lietotājs ir sniedzis Qfer, izmantojot šajos noteikumos norādīto Qfer kontaktinformāciju;
4.3. Nenodot savu paroli trešajām personām, ka arī glabāt Qfer izmantošanai lietoto paroli tā, lai tā nenonāktu trešo personu rīcībā.
4.4. Neizmantot Qfer lietotni, qfer.me mājas lapu, kā arī sociālos tīklus saistībā ar nelikumīgām aktivitātēm, kā arī tiešu vai netiešu nelikumīgu aktivitāšu izpildei (tai skaitā izmantot Qfer vietnes, lai identificētu sevi ar citu personu);
4.5. Nekavējoties ziņot Qfer par Qfer lietotnes paroles nozaudēšanu vai tās nonākšanu trešo personu rīcībā;
4.6. Pastāvīgi un negaidot/nesaņemot īpašus atgādinājumus un/vai uzaicinājumus, sekot līdzi un iepazīties ar jebkuriem grozījumiem, papildinājumiem, vai citām izmaiņām šajos Lietošanas noteikumos.

5. Lietotājs apliecina, ka:
5.1. Ir tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kurai ir tiesības rīkoties, uzņemoties šajos Lietošanas noteikumos noteiktās saistības;
5.2. Pilnībā saprot visus šajos lietošanas noteikumos iekļautos noteikumus, kā arī pilnībā saprot, ka Qfer lietotnes izmantošana Lietotājam rada juridiskas saistības.
5.3. Aktivizējot trešo pušu pakalpojumus Qfer lietotnē (piemēram, reģistrējoties Qfer lietotnē izmantojot Facebook, kā arī citādi aktivizējot trešo pušu pakalpojumus) Jūs atļaujat nodot Jūsu personas informāciju, kā arī citu mums nodoto informāciju (piemēram, autentifikācijas informāciju) trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veids, kādā trešās personas izmanto, glabā un nodod Jūsu informāciju tiek noteikts pēc šo trešo personu noteikumiem, un Qfer nav atbildīgs par trešo personu vietņu vai pakalpojumu privātuma noteikumiem, kas ir bijuši piemēroti, izmantojot Qfer vietnes vai aplikācijas. Qfer nav atbildīgs par jebkādas informācijas, satura, preču, datu, viedokļu, padomu vai izteikumu, kas ir kļuvuši pieejami izmantojot trešo pušu pakalpojumus, precizitāti vai uzticamību. Šādas trešās puses ver jebkurā laikā atsaukt autentifikāciju. Qfer nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies (vai kādus apgalvo par radušos) tieši vai saistībā ar trešo pušu pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem.

6. Qfer tiesības un pienākumi
6.1. Dzēst Lietotāja kontu no Qfer lietotnes, ja Qfer ir aizdomas, ka pakalpojuma izmantošana tiks/tika veikta negodīgi vai pretlikumīgi vai arī netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi;
6.2. Ievākt informāciju par Lietotāju ar mērķi veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu un uzlabotu Qfer lietotnes, qfer.me mājas lapas vai sociālo tīklu saturu un funkcijas, kā arī, lai personalizētu Qfer pakalpojumus katram lietotājam, izmantojot informāciju, saistītu ar Lietotāja aktivitātēm Qfer vietnēs;
6.3. Sūtīt Lietotājiem reklāmas sūtījumus, piedāvājumus, jaunumus un citu informāciju, kas līdzīga Piedāvājumiem, kā arī citu informāciju pēc Qfer ieskatiem;
6.4. Pēc savas izvēles, bez iemeslu izskaidrošanas, ierobežot vai anulēt Lietotāja tiesības izmantot Qfer lietotni, vai dzēst Lietotāja profilu, neļaujot viņam reģistrēties no jauna, ja Lietotājs:
6.4.1. pārkāpj šos lietošanas noteikumus;
6.4.2. reģistrācijas laikā vai Qfer lietotnes izmantošanas laikā iesniedzis nepatiesu, maldinošu un/vai neprecīzu informāciju;
6.4.3. apzināti un tīši izplata Interneta vidē nepatiesu informāciju, jebkādā veidā apvaino citas personas vai uzvedas nepiedienīgi vai kādā citā veidā, pēc Qfer vērtējuma, rada kaitējumu Qfer vai citām personām;
6.4.4. kādā citā veidā uzvedas pretēji šiem lietošanas noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7. Maksājumi un naudas atgriešana
7.1. Qfer lietotnes funkcionalitāte var prasīt Jums nerēķināties par precēm un/vai pakalpojumiem, izmantojot Qfer lietotni. Visi maksājumi tiek pieņemti euro valūtā. Maksājumu veikšanu nodrošina Swipe maksājumu sistēma. Maksājumu kartes dati, kā arī informācija par tās turētāju tiek pārraidīta, izmantojot drošu TLS savienojumu.

7.2. Qfer rūpējas par piegādes un servisa kvalitāti un garantē naudas atgriešanu par pasūtījumu, ja tas netiek piegādāts 2 stundu laikā no pasūtījuma plānotā piegādes laika, kurš norādīts lietotnē. Ja piegādes laiks ir mazāks nekā 2 stundas, bet ilgāks nekā norādīts lietotnē, Jūs varat sazināties ar mūsu atbalsta speciālistu un mēs mēģināsim atrast risinājumu un/vai kompensēt daļu no pasūtījuma.
7.3. Ja pasūtījums nav pilnvērtīgs vai atvests sabojāts, Jūs varat sazināties ar mūsu atbalsta speciālistu un mēs mēģināsim atrast risinājumu un/vai kompensēt daļu no pasūtījuma.

8. Intelektuālais īpašums
8.1. Qfer lietotnē, qfer.me mājas lapā, kā arī Qfer sociālo tīklu kontos tiek publicēts saturs, kas ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas ietver, bet neaprobežojas ar grafisko interfeisu, logo, fotogrāfijām, Piedāvājumiem un citu saturu, kas pieejams iepriekš minētajās vietnēs („Intelektuālā īpašuma objekti”).
8.2. Lietotāji apņemas ievērot Qfer un Pakalpojumu sniedzēju tiesības uz Intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, kas ietver aizliegumu Intelektuālā īpašuma objektus izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar Qfer lietotnē esošo Piedāvājumu iegādi un popularizēšanu.
8.3. Qfer un tā daļas, tostarp, bet ne tikai grafiskais interfeiss, logo un Piedāvājumi, fotogrāfijas u.c., kas izvietotas Qfet vietnēs, kā arī ar tiem saistītā programmatūra, šo lietošanas noteikumu teksts un citi Qfer vai Pakalpojumu sniedzēju intelektuālā īpašuma objekti, ko aizsargā Qfer vai Pakalpojumu sniedzēju intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības, ir atsevišķi darbi, kurus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, kurus bez Qfer rakstiskas atļaujas nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Domstarpību gadījumā tiek pieņemts, ka ir runa par intelektuālā īpašuma tiesību, tai skaitā autortiesību, aizsargātu objektu un intelektuālā īpašuma tiesības, tai skaitā, autortiesības, uz kuru pieder tikai un vienīgi Qfer.

9. Qfer lietošanas noteikumu grozījumi
9.1. Qfer ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, tostarp pārtraukt Qfer pastāvēšanu. Katra grozītā Lietošanas noteikumu versija tiek datēta un publicēta Qfer mājas lapā. Qfer iesaka Lietotājiem laiku pa laikam izskatīt Lietošanas noteikumus, ņemot vērā veiktos labojumus. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt jaunajiem Lietošanas noteikumiem, Lietotājam jāizbeidz turpmāka Qfer lietotnes izmantošana. Turpinot izmantot Qfer lietotni, Lietotājs piekrīt visām Lietošanas noteikumos ieviestajām izmaiņām.
9.2. Lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas likumīgā spēkā pēc attiecīgo grozījumu vai papildinājuma publicēšanas Qfer mājas lapā. Lietošanas noteikumi to spēkā esošajā versijā ir pieejami Qfer mājas lapā.

10. Citi noteikumi
10.1. Qfer piedāvā Qfer lietotni esošajā izpildījumā un kvalitātē, nedodot nekāda veida garantijas. Qfer negarantē, ka Qfer lietotne būs pieejama bez traucējumiem, droša vai bez kļūdām. Qfer lietotnes izmantošanā Jūs uzņematies jebkādu risku. Jūs saprotat un piekrītat, ka Qfer nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem Jūsu datora vai citu ierīču sistēmai vai citu, trešo personu datoru sistēmai, Qfer vietņu izmantošanas rezultātā.
10.2. Lietotāja un Qfer savstarpējās tiesiskās attiecības, kuras izriet no Qfer vietņu izmantošanas, ir pakļautas Latvijas Republikas likumiem.
10.3. Strīdus, kas radušies Qfer lietotnes izmantošanas rezultātā, Lietotājs, Qfer un Pakalpojuma sniedzējs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārīgās jurisdikcijas tiesa.
10.4. Gadījumā, ja kāds šo Lietošanas noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, jo ir pretrunā ar likumu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.

11. Vairāk informācijas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: Pļavnieku iela 9-41, Rīga, LV-1021
Lai saņemtu vairāk informācijas varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@qfer.me

Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2018.gada 25. aprīlīPrivātuma politika


Šī privātuma politika („Privātuma politika”) skaidro kā Qfer, ko uztur sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Qfer”, reģistrācijas numurs: 40103840954, juridiskā adrese: Riga, Pļavnieku iela 9-41, LV-1021 („Qfer”, „mēs” „mūsu” un „mūs”), ievāc un izmanto informāciju no jūsu saskares ar Qfer. Šī Privātuma politika tiek piemērota visiem lietotājiem („Lietotāji”, „jūs” un „jūsu”), kas izmanto Qfer lietotni vai mājas lapu qfer.me.
Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem, kā arī sazināties ar mums, ja Jums rodas kādi jautājumi.
1. Lietotāja piekrišana
1.1. Reģistrējoties Qfer un piekrītot šīs Privātuma politikas piemērošanai, Lietotājs dod piekrišanu viņa/ viņas personas datu apstrādei, apmērā un kārtībā, kāda aprakstīta šajā Privātuma politikā, kā arī apliecina, ka ir informēts par Lietotāja personas datu apstrādi.
Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Qfer Lietotājam sūtīs reklāmas sūtījumus, komerciālus paziņojumus, piedāvājumus, komerciālu informāciju un citus sūtījumus. Saņemot šādus sūtījumus, lietotājam būs iespēja atteikties no turpmāku reklāmas, piedāvājumu, jaunumu un citu ziņu saņemšanas, izņemot no informācijas par sistēmas darbību, kā arī citu būtisku informāciju saistībā ar Qfer lietotnes izmantošanu.

2. Personas dati, ko mēs ievācam
2.1. Mēs ievācam šādu informāciju par jums:
2.1.1. Valoda, kurā jūs izmantojat Qfer lietotni;
2.1.2. Vārds un uzvārds;
2.1.3. Publiskā Facebook profila informācija;
2.1.4. Facebook esošā profila bilde;
2.1.5. Atrašanās vieta (lokācija) Qfer lietotnes izmantošanas laikā, kā arī piegādes adrese;
2.1.6. Jūsu ierīces ID numurs;
2.1.7. E-pasta adrese;
2.1.8. Mobilā telefona numurs;
2.1.9. Jūsu ierīces operētājsistēmas veids;
2.1.10. Meklējumu vēsture Qfer lietotnē;
2.1.11. Izmantoto piedāvājumu vēsture Qfer lietotnē;
2.1.12. Uzaicināto lietotāju statistika;
2.1.13. Augšupielādes Qfer vietnēs;
2.1.14. Maksājumu kartes dati;
2.1.15. Informācija par veiktajiem maksājumiem, izmantojot Qfer lietotni.

3. Kā personas dati tiek ievākti
3.1. Mēs varam:
3.1.1. Pieprasīt personas informāciju, kad jūs reģistrējaties, piesakāties jaunumiem, izveidojat kontu vai citādi, izmantojot Qfer lietotni vai Qfer mājas lapu qfer.me;
3.1.2. saņemt par Lietotājiem papildus informāciju no trešajām personām;
3.1.3. Ievākt informāciju par jūsu atrašanās vietu, pasūtījumu vēsturi, meklējumu vēsturi, kad jūs izmantojat piedāvājumus caur Qfer lietotni ar mobilo tālruni vai citu ierīci, kas tiek izmantota Qfer lietotnes izmantošanai. Informējam, ka izmantojot sociālo mediju platformas vai citus trešo pušu pakalpojumus Qfer lietotnes izmantošanai, šādām platformām, lietotnēm vai servisiem var būt specifiski privātuma nosacījumi, kas nosaka personas datu izmantošanu, attiecībā uz šo platformu, lietotni vai servisu.

4. Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu personas datus
4.1. Qfer izmanto personas datus šādiem nolūkiem:
4.1.1. Qfer lietotnes darbības un uzlabošanas nodrošināšanai, jaunu funkciju un tehnoloģiju ieviešanai;
4.1.2. Lietotāju nodrošināšanai ar īpašajiem piedāvājumiem no mūsu partneriem, kas balstīti uz lietotāju interesēm, personīgajām vēlmēm un atrašanās vietu;
4.1.3. Lietotāju piemērotības novērtēšanai attiecībā uz specifiskiem piedāvājumiem vai pakalpojumiem;
4.1.4. Lietotāju aktivitātes analizēšanai pēc to atrašanās vietās, meklējumu vēstures, piedāvājumu izmantošanas aktivitātes;
4.1.5. Piedāvājumu izmantošanas uzraudzīšanai, kā arī cita veida analīzes veikšanai;
4.1.6. Lietotāju un partneru atbalsta nodrošināšanai;
4.1.7. Lietotāju profila informācijas pārbaudīšanai un verifikācijai;
4.1.8. Komunikācijai (izmantojot e-pastus vai paziņojumus mobilajās ierīcēs) un papildus informācijas sniegšanai par Qfer, piedāvājumiem, plānotajām izmaiņām, uzlabojumiem, aptaujām, administratīvajiem vai citiem paziņojumiem, kas jums varētu būt interesanti;
4.1.9. Reklāmu un komerciālu paziņojumu sūtījumiem caur Qfer vietnēm, trešo pušu vietnēm, e-pasta ziņojumiem, īsziņām, paziņojumiem mobilajās ierīcēs, kā arī izmantojot cita veida komunikācijas metodes;
4.1.10. Aptauju, konkursu un citu reklamēšanas aktivitāšu vai pasākumu administrēšanai, ko sponsorē Qfer vai mūsu partneri;
4.1.11. Statistikas par lietotājiem uzturēšanai, kā arī šādas statistikas nodošanai pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu turpmāku Qfer attīstību un uzturēšanu;
4.1.12. Mūsu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai, kā piemēram Qfer vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību piemērojamā likuma normām;
4.1.13. Qfer var papildus nodrošināt jums iespēju saņemt mārketinga informāciju no pakalpojumu sniedzējiem caur Qfer vietnēm un, ja jūs izvēlaties šādu iespēju, jūs pilnībā piekrītat šādu reklāmas un komerciālu paziņojumu saņemšanai;
4.1.14. Lietotāja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem – vārds, uzvārds, veiktie pasūtījumi, piedāvājumu izmantošanas vēsture – pasūtījuma izpildes, kā arī analītiskiem un statistiskiem mērķiem;
4.1.15. Pierakstīšanos Qfer lietotnei nodrošināšanai, izmantojot trešo pušu pakalpojumus;
4.1.16. Norēķinu veikšanai un koordinēšanai par Qfer lietotnē iegādātajām precēm un pakalpojumiem.

5. Kad un kāpēc Qfer nodod personas datus
5.1. Mēs varam nodot jūsu personas datus kā aprakstīts zemāk:
5.1.1. Pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina Qfer pasūtījumu izpildi, bet tikai saistībā ar pasūtījumu vai citu aktivitāti, ko sponsorējis vai piedāvājis Qfer attiecīgā pakalpojumu sniedzēja vārdā;
5.1.2. Qfer partneriem vai reklāmdevējiem, aģentūrām, tajā skaitā uzņēmumiem, kas pārstāv Facebook, Onesignal, Branch.io, Google Analytics, DECTA zīmolus un citus. Informācija tiek nodota tikai apjomā, kāds nepieciešams Qfer lietotnes funkcionalitātes nodrošināšanai;
5.1.3. Lai uzsāktu apvienošanu, uzņēmuma pārņemšanu, vai citu aktivitāti saistītu ar Qfer darbību;
5.1.4. Maksājumu sistēmas pakalpojuma sniedzējiem.

5.2. Piekrītot šai Privātuma politikai jūs apliecināt, ka jūsu personas dati var tikt nodoti iepriekš minētajām personām un apstrādāti (tai skaitā, uzglabāti, analizēti, reģistrēti, pārveidoti, izmantoti, dzēsti) mērķiem, kādi aprakstīti šajā Privātuma politikā. Informējam, ka mēs aicinām savus biznesa partnerus un Pakalpojumu sniedzējus pieņemt un publicēt to privātuma politikas. Tomēr, jūsu personas datu izmantošana var tikt regulēta pēc šādu personu privātuma politikām, kas ir ārpus mūsu kontroles.
5.3. Mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja tā nav identificējama ar jums vai arī, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un/ vai valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasīts.

6. Izmaiņas Privātuma politikā
6.1. Mēs varam aktualizēt šo Privātuma politiku, lai izskaidrotu mūsu praksi un atspoguļotu jaunu vai atšķirīgu privātuma politiku, piemēram, kad mēs pievienojam jaunas funkcionālas iespējas mūsu Qfer lietotnei. Papildinājumi vai labojumi šai Privātuma politikai stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Qfer vietnē. Šobrīd spēkā esošā privātuma politika ir pieejama Qfer vietnē qfer.me.
Mēs iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai iegūtu aktuālu informāciju par datu uzglabāšanas un izmantošanas noteikumiem.

7. Jūsu tiesības un personas datu drošība
7.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, veikt tajos labojumus, atjaunošanu vai dzēšanu, kā arī saņemt informāciju un vērsties ar pretenzijām un iebildumiem atbilstoši piemērojamo tiesību aktu noteikumiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.
7.2. Lai garantētu savākto un apstrādāto personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no šo datu nozaudēšanas, izmainīšanas un/vai neatļautas trešo pušu piekļuves, Qfer ir ieviesis nepieciešamos tiesiskos un tehniskos risinājumus.

8. Vairāk informācijas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: Pļavnieku iela 9-41, Rīga, LV-1021
Lai saņemtu vairāk informācijas par šo Privātuma politiku un piekļuves tiesībām, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@qfer.me


Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2018.gada 25. aprīlīSīkdatņu izmantošanas politika


1. Izmantojot Qfer lietotni vai mājas lapu qfer.me, mēs, automātiski vai ar elektroniskiem līdzekļiem, ievācam noteiktu informāciju, izmantojot tādus rīkus kā sīkdatnes, pārlūkprogrammas analīzes rīkus un tīmekļa servera žurnālus. Lietojot Qfer lietotni vai mājas lapu qfer.me, jūsu pārlūkprogramma un ierīces sazinās ar mūsu, mūsu partneru un Pakalpojumu sniedzēju pārvaldītajiem serveriem, lai koordinētu un uzglabātu aktivitātes un izpildītu jūsu pieprasījumu pēc pakalpojuma un informācijas.
2. Informācija no sīkdatnēm un saistītām tehnoloģijām tiek glabāta tīmekļa servera žurnālos, kā arī jūsu datorā vai mobilajās ierīcēs glabātajās tīmekļa sīkdatnēs, kas pēc tam tiek pārraidīta atpakaļ Qfer vietnēm, izmantojot jūsu datoru vai mobilās ierīces. Šos serverus un sīkdatnes pārvaldām mēs, mūsu partneri vai Pakalpojumu sniedzēji.
3. Dažāda veida informācija var tikt ievākta no sīkdatnēm un citām tehnoloģijām, kas var iekļaut:
3.1. Funkcionālās sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu izmantoto pakalpojumu funkcionalitāti, kā piemēram iespēju noteikt preferences (piemēram, pārlūkprogrammas valodu) vai atcerēties jūsu iepriekšējās aktivitātes;
3.2. Analītiskās un statistiskās sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai optimizētu mūsu pakalpojumu. Tā piemēram, mēs izmantojam Google Analytics un citus trešo pušu pakalpojumus, lai optimizētu mūsu vietnes darbību, kā arī analizētu kā jūs izmantojat mūsu vietni. Mēs izsekojam tīmekļa protokola („IP”) adresi, pārlūkprogrammas tipu, pārlūkprogrammas versiju, jūsu apmeklētās Qfer vietnes, jūsu vizītes laiku un datumu, laiku, ko esat pavadījis šajās vietnēs, kā arī citus statistikas datus;
3.3. Reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas komerciāliem, mārketinga un preču/ pakalpojumu popularizēšanas mērķiem. Ar šīm sīkdatnēm jūsu tīmekļa un sērfošanas režīms var tikt izsekots caur dažādiem domēniem un tīmekļa vietnēm. Reklāmas sīkdatnes bieži izvieto trešās personas.

4. Jūs varat noraidīt visas sīkdatnes vai arī dot norādījumu pārlūkprogrammai ziņot, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja jūs noraidāt sīkdatņu izmantošanu, jums var nebūt iespējas izmantot kādu daļu no Qfer lietotnes vai mājas lapas.

Lai iegūtu vairāk informāciju par ievāktajiem personas datiem un jūsu pieejas tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz šādu adresi: info@qfer.me

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Qfer”
Reģistrācijas numurs: 40103840954
Adrese: 9-41, Pļavnieku iela, Rīga, LV-1021

Noteikumi apstiprināti un stājas spēkā 2018.gada 25. aprīlī

Terms and Conditions

Cooperation Provisions

Limited Liability Company “Qfer”, registration number: 40103840954, legal address: Ernesta Birznieka-
Upīša Street 21, Riga, LV-1011 (“Qfer”, “we”, “us” and “our”) offers you (“Customer”, “Your” and “You”) technological and delivery solutions in order to ensure that users of the Qfer Application have an ability to purchase, to pre-order, and to order from your company trading venues by means of the Qfer application (“Qfer Application”), in addition through enabling you, in the Qfer Application, to create different marketing and special supply categories, as well as stamp cards (“Qfer Services”), according to the description provided in these Qfer Cooperation Provisions.

The Qfer Services shall be provided in accordance with the agreement constituted by these Qfer Cooperation Provisions, as well as Arrangements (“Arrangements”) concluded between you and Qfer. In the event of discrepancy, the conditions set out in the Arrangement shall play a determining role. The present Qfer Cooperation Provisions shall be applicable to all the Customers who have registered with qfer.me and become effective from the time the Customer notes in the registration process that they agree with the Qfer Cooperation Provisions. You have an obligation to become cognizant of these Qfer Cooperation Provisions before commencement of using the Qfer Services.

1. About Qfer Services
1.1. Qfer shall provide the Qfer Services to the Customer, which includes:
1.1.1. placement on the Qfer Application of a description of the products (including food) offered by the Customer, enabling users to purchase, to pre-order, and to order with delivery any of the products offered by the Customer;
1.1.2. provision of the necessary supply services for orders placed through the Qfer Application;
1.1.3. implementation of the Customer-selected marketing activities through the Qfer Application (as far as allowed by the Qfer Applications and qfer.me functionality) – special offers, stamp cards, news and information notification to the users of the Qfer Application, targeted selection & segmentation;
1.1.4. access to the Customer's Administrative Panel qfer.me,
1.1.5. availability of various statistical data, regarding purchases made by the users of the Qfer Application.
1.2. Depending on the Customer's form of activity, the Customer and Qfer may agree regarding the content of other Qfer Services by specifying the exact description of Qfer Services in the Arrangement.
1.3. The Customer undertakes to pay consideration for the Qfer Services in accordance with the present Qfer Cooperation Provisions, as well as with the Arrangement concluded between you and Qfer.


2. General Conditions
2.1. The Customer shall be held responsible for the description of the products entered in the qfer.me Customer Administrative Panel, as well as for any other information. In some cases, Qfer may ensure that the description of the products and other information is entered in the Customer's Administrative Panel, while the Customer shall be held responsible for the fact that the description of the products, prices and information available in the Customer's Administrative Panel is up to date and the products are available.
2.2. In addition, the Customer has the following responsibilities:
2.2.1. to provide true and complete information during registration, as well as to use a valid, Customer-
owned, email address. The Customer shall assume responsibility for the information provided at the time of registration and for its accuracy;
2.2.2. to notify immediately the Qfer regarding any changes to the information that has been transmitted to Qfer, including information regarding the products and prices;
2.2.3. independently and permanently/without additional reminders and/or motivation to become cognizant, and to observe any changes, additions or other types of corrections whatsoever performed in these Qfer Cooperation Provisions;
2.2.4 to ensure packaging of the products suitable for delivery in respect of the orders with delivery from the Customer's trading venue placed through the Qfer Application.
2.2.5. in the Customer's qfer.me administrative panel, the Customer shall indicate the phone number (if any) of the relevant Customer's trading venue.
2.2.6. to avoid using the Customer's special offers published in the Qfer Application, as well as images inserted in the Qfer Application in cooperation with other similar service providers.
2.3. Qfer shall be entitled to:
2.3.1. refuse to publish in the Qfer Application descriptions of the products (in whole or in part), as well as other Customer Information (including the special offers), if the product descriptions, the content of special offers or other information does not comply with the concept of the Qfer Application, the present Qfer Cooperation Provisions or statutory requirements are not complied with;
2.3.2. create specific offers from the content of the products offered by the Customer's trading venues and publish the same on the Qfer Application without prior coordination with the Customer. In such case, Qfer shall be entitled to define the special offer within a price limit not lower than the sales price indicated by the Customer minus the Qfer commission, in accordance with the Arrangement;
2.3.3. collect the Customer's data and information, with a view of taking the necessary measures in order to ensure that each Customer has access to and improvement to the content of qfer.me and the Qfer Application, as well as functional capabilities and personal settings of the Qfer sites;
2.3.4. send information letters, promotional information and notices to the Customer, as well as any other information at the Qfer's discretion. The Customer shall be entitled to refuse to receive such type of information;
2.3.5. at their own discretion, and without explaining the reasons, to restrict or to waive the Customer's rights in the use of the Qfer Application and/or qfer.me, including to change the Customer's published information on the Qfer sites, to delete the Customer's profile without providing the Customer the right of re-registration provided that the Customer:
2.3.5.1. infringes the present Qfer Cooperation Provisions;
2.3.5.2. when registering or during the use of Qfer Services, the Customer provides false, incorrect and/or inaccurate information;
2.3.5.3. knowingly and intentionally, publishes false information on the Internet about Qfer, in any way offends any other person, or their behaviour is inappropriate, or may cause harm to Qfer or other persons, in the Qfer's view;
2.3.5.4. in any other way acts not in compliance with these Qfer Cooperation Regulations, performs unfair practices or violates the requirements of the effective regulatory enactments.


3. Purchases
3.1. Depending on the arrangements between Qfer and the Customer, the users of the Qfer Application can make and settle accounts for the order through the Qfer Application by means of purchasing products from the Customer's trading venues. The provisions of this section shall be applicable to purchases for which the users of the Qfer Application settle accounts through the Qfer Application.
3.2. At the time when the user of the Qfer Application has placed the order, the Qfer shall make contacts with the relevant Customer's trading venue and delivers the order information. The communication uses a variety of technical solutions, the telephone number specified by the Customer in the Customer's Administrative Panel at the relevant trading venue, or the order is placed with restaurants by means of a specialized application to handle orders. At the time when the order is approved, the user of the Qfer Application shall pay for the purchase by means of the payment card associated with the Qfer Application.
3.3. The purchaser or the Qfer courier (only in the case of delivery) arrives at the relevant Customer trading venue to get the order at the time for performance of the order specified by the Customer.
3.4. Payments from the Qfer Application users are received by Qfer. Within the time period agreed between the Customer and Qfer, the latter transfers the payments received to the Customer for the orders executed by the Customer, deducting the commission, reimbursements and other charges from the amount due to Qfer to the extent specified in the present Qfer Cooperation Provisions and in the Arrangements.

4. Service Fee
4.1. The terms and conditions regarding mutual settlements are stipulated upon conclusion of the Arrangement between the Qfer and the Customer.
4.2. The Customer must notify the Qfer regarding any changes to the settlement specifications not later than within 3 working days from the date of the changes having become effective.

5. Using the Qfer Platform
5.1. The Customer shall be held responsible for preparing the content of description of the products provided for publication, which includes description of the products, price, appropriate photos, information regarding the Customer and other necessary information.
5.2. After receiving information regarding the products, Qfer examines the description of the products. Qfer can determine corrections to the description of the products before those are published in the Qfer Application. For publishing purposes, Qfer shall be entitled to use the Customer logo and other information identifying the Customer, as well as any photos published or available on the Customer's website.
5.3. The Customer undertakes to ensure that the products are available at a quality, amount and price, which corresponds to the content of the offer published in the Qfer Application.
5.4. Qfer shall not be held responsible for the content of description of the products as well as whether quality or content of the products complies with the description published in the Qfer Application. In case if the users of the Qfer Application express disagreement with the quality of the products purchased, Qfer shall be entitled to transfer these claims to the Customer.
5.5. The Customer is committed to undertake training of its employees, and to provide them with information about the Qfer Application, as well as ensures that employees are fully able to execute and to accept orders made through the Qfer Application.
5.6. The Customer shall certify and guarantee that no record published by the Customer in the Qfer Application infringes intellectual property rights or any other third-party rights. The Customer shall be held responsible for description of the products, its content, including text and photos, as well as for other marketing activities performed by the Customer that are addressed to the users of the Qfer Application.
5.7. Qfer reserves the right, at its discretion, to delete at any time, without prior notice, any description of the product, which does not comply either with these Qfer Cooperation Provisions or with the applicable statutory requirements.


6. Intellectual Property
6.1. The Customer agrees that their logo is used to publish the product description on the Qfer Application and may be used in advertising and promotion of the Qfer Services, as well as in other cases provided for in the present Qfer Cooperation Provisions or in the Arrangements.
6.2. The Qfer Application and qfer.me, as well as any components thereof, including but not limited to the graphical interface, logos, photos, source code, as well as software and related software, the present Qfer Cooperation Provisions, and other Qfer intellectual property objects are protected by the Qfer intellectual property rights.


7. Confidentiality Policy
7.1. Qfer will provide the Customer with specific information regarding the users of the Qfer Application, including the user names and the user history (“User Information”), for analysis and statistical purposes. The Customer undertakes to ensure continued compliance with the Confidentiality Policy, applicable regulatory enactments, as well as not to transfer originals or copies of such information to other parties without getting prior written consent of Qfer.
7.2. The Customer may process the User Information, only for the purposes related to the order execution, sending an individual notification regarding the Customer Service to the relevant user of the Qfer Application, and for the purpose of analyzing operation of the Customer's trading venues. For these purposes, the Customer may process the User Information only for as long as and to the extent necessary to achieve the said objectives. The Customer shall certify that the Customer information will not be stored or transferred outside the European Union countries.
7.3. The Customer shall ensure that the persons participating in the processing of personal data are committed in writing to comply with the confidentiality of information about the users for unlimited period of time.
7.4. The Customer undertakes to cooperate and to provide the necessary information in matters related to the processing of personal data, if necessary and at the Qfer request.
7.5. The Customer undertakes to provide adequate technical and organizational solutions in order to ensure that the User Information received is secure and processed in accordance with the requirements of the regulatory enactments governing the protection of personal data of natural persons.
7.6. The Customer undertakes to ensure that the User Information is deleted and/or destroyed at the Qfer request.
7.7. The Customer undertakes to comply with the personal data security requirements laid down in Articles 32 to 36 of the General Personal Data Protection Regulation.
7.8. In case if the infringement of these provisions results in a penalty or a claim for compensation or damages against the Qfer, the Customer undertakes to compensate the Qfer for any reasonable costs that will result from it.
7.9. Qfer may collect and process personal data of the natural persons designated by the Customer and of the Customer by creating an account on the Qfer sites or during the use of the Qfer Services. Such data may contain the language used by the Customer using the Qfer site, names, e-mail address, mobile phone number, activity, and the Qfer sites browsing history, and uploading to the Qfer sites.
7.10. The Customer shall ensure existence of a legal basis by transferring personal data to the Qfer so that the Qfer can carry out the processing of natural persons as described in the present Qfer Cooperation Provisions.
7.11. Qfer can use personal data provided by the Customer for the following purposes:
7.11.1. in order to ensure functioning and development of the Qfer Applications and qfer.me, as well as introduction of new functions and technologies;
7.11.2. to communicate through electronic mail and through other communication channels, including providing you with additional information regarding Qfer, offers, upcoming changes, improvements, inspections, as well as regarding administration notices and other communications;
7.11.3. for the Qfer day-to-day performance, such as the administration of the Qfer sites, forum management, analysis, prevention of fraud, and ensuring compliance with requirements of the effective regulatory enactments.
7.11.4. Qfer may disclose the collected personal data to the Qfer counterparties, advertising companies, agencies, including the companies with the following trade names: «Facebook», «Onesignal», «Branch.io», «Google», «Google Analytics» and other parties. The information shall be disclosed only to the extent necessary in order to ensure the functioning of the Qfer Application and qfer.me.
7.11.5. Qfer may disclose personal data for the purpose of merging, joining or carrying out any other lawful activities related to the Qfer management. Including, we may disclose information about the Customers, in cases where such an obligation is imposed by the effective regulatory enactments.
7.12. The Customer agrees that Qfer may publicly disclose information about the services provided to the Customer, as well as it may use the Customer's name and logo for the purpose of mentioning the Customer in promotional materials, including press releases.
7.13. By agreeing with the present Confidentiality Policy, you certify that personal data transferred by you may be disclosed to the persons mentioned in the present section and may be processed for the purposes set out in these Qfer Cooperation Provisions.

8. Other Provisions
8.1. Qfer shall be entitled to unilaterally introduce changes to these Qfer Cooperation Provisions and to review the same, as well as to suspend the functioning of the Qfer Application and/or qfer.me. Any revised version of the Qfer Cooperation Provisions will be dated and placed on the Qfer website. If the Customer does not agree with the present Qfer Cooperation Provisions, they shall not have the right to access and to use the Qfer Services. While continuing to use the Qfer Services, the Customer accepts any changes made to the present Qfer Cooperation Provisions.
8.2. Changes and additions to the present Qfer Cooperation Provisions shall take effect after publication of the relevant changes or additions in https://qfer.me. Any communication, information or notifications have to be sent to the following e-mail addresses: to Qfer - info@qfer.me; to the Customer - e-mail address specified in the Customer's Administrative Panel.
8.3. Legal relations arising on the basis of these Qfer Cooperation Provisions shall be governed by regulatory enactments of the Republic of Latvia.
8.4. Disputes arising in relation to the Qfer Services shall be settled via negotiations between the Qfer and the Customer. In case if the parties have not reached any agreement via negotiations, the dispute may be referred to the courts of general jurisdiction present in the territory of the Republic of Latvia.
8.5. In the case if any paragraph of these Qfer Cooperation Provisions is declared null and void, in accordance with the applicable regulatory enactments, it shall in no way affect validity of the other paragraphs.

9. Details
Limited Liability Company “Qfer”
Registration number: 40103840954
Address: Ernesta Birznieka-Upīša Street 21, Riga, LV-1011
For more detailed information, please write to: info@qfer.me
This document has been approved and entered into force on 05.04.2018.